adidas predator 18+ all black adidas predator 18+ all black

black and gold cr7 black and gold cr7

white and gold mercurials white and gold mercurials

nike hypervenom black and orange nike hypervenom black and orange

If you are interested in 2017 Nike Mercurial Superfly V FG Soccer Cleats - Blue White Pink,here you go.

If you are interested in ICE Pack Nike Magista Obra II FG - Obsidian/White/Gamma Blue/Glacier Blue,that site.

If you are interested in Cheap 2017 adidas X 17.3 FG - Black/Orange - Adidas X Soccer Cleats,that site. Akreditované školiace stredisko

AKREDITOVANÉ ŠKOLIACE STREDISKO

 

Naše akreditované školiace stredisko vám  ponúka odborné školenia v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, technických zariadení a ostatných odborných školeniach.

 

 1. Školenia o bezpečnosti pri práci (BOZP):
   
 1. Oboznámenie vedúcich zamestnancov o BOZP – vstupné
 2. Oboznámenie vedúcich zamestnancov o BOZP – opakované
 3. Oboznámenie zamestnancov o BOZP – vstupné
 4. Oboznámenie zamestnancov o BOZP – opakované
 5. Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre BOZP
 6. Oboznámenie vodičov z povolania
 7. Oboznámenie vodičov „referentských“ motorových vozidiel
 8. Oboznámenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez horolezeckej a speleologickej techniky)

 

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

Ktoré povolania spadajú pod práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou?

 

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr. práce na rebríku alebo na lešení, prípadne inej pomocnej konštrukcii. Takúto činnosť najčastejšie vykonávajú osoby na nasledovných pracovných pozíciách: murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, upratovačky, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších.

Od roku 2005 v MIROMAX-e vykonávame školenie osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej alebo speleologickej techniky. Školenia vykonávajú naši odborní lektori, ktorí majú v tejto oblasti niekoľkoročné skúsenosti.

 

Čo je cieľom školenia?

 

Cieľom školenia je zúčastnených oboznámiť o bezpečných pracovných postupoch pri prácach na rebríku, na lešení, prípadne pomocných pracovných plošinách a informovať ich s predpismi a pravidlami o bezpečnom a správnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

Každý účastník školenia obdrží preukaz, ktorý mu slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti na činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky.
Opakované školenie sa v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) Zbierky zákona 374/1990 vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

 

 1. Školenia o ochrane pred požiarmi (OPP):

 

 1. Školenie vedúcich zamestnancov o OPP
 2. Školenie zamestnancov o OPP – vstupné
 3. Školenie vedúcich zamestnancov o OPP – opakované
 4. Odborná príprava členov protipožiarnej hliadky
 5. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 6. Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

 1. Odborné školenia v oblasti civilnej ochrany (CO):

 

 1. Školenia vedúcich zamestnancov o CO – vstupné
 2. Školenia vedúcich zamestnancov o CO – opakované
 3. Školenia zamestnancov o CO – vstupné
 4. Školenia zamestnancov o CO – opakované
 5. Odborná príprava jednotiek civilnej ochrany

 

 1. Odborné školenia v oblasti technických zariadení:


Základné školenia – získanie odbornej spôsobilosti, opakované oboznámenia, aktualizačná odborná príprava.

 

 1. Výchova a vzdelávanie obsluhy plynových zariadení – obsluha regulačnej stanice plynu, obsluha chladiacich zariadení a ďalšie
 2. Výchova a vzdelávanie obsluhy tlakových zariadení - kuriči, obsluha tlakových nádob stabilných a ďalšie
 3. Výchova a vzdelávanie obsluhy zdvíhacích zariadení - žeriavnici, obsluha pracovných plošín, zvislých posuvných brán a ďalšie
 4. Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 5. Výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ elektrických, plynových, tlakových

 

 

 1. Ostatné odborné školenia:

 

Základné školenia – získanie odbornej spôsobilosti, opakované oboznámenia, aktualizačná odborná príprava.

 

 1. Výchova a vzdelávanie obsluhy motorových vozíkov
 2. Výchova a vzdelávanie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
 3. Výchova a vzdelávanie lešenárov

 

 

Aké školenia motorových vozíkov vykonávame?

 

Naša firma MIROMAX vyškolí pracovníkov pre vedenie a obsluhu  motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 26 8805.

Vykonávame nasledujúce školenia:

a) základnú prípravu

b) opakovacie školenie - každých 12 mesiacov

c) rozširovacie školenie    

d) aktualizačnú prípravu - každých 5 rokov


Na konci kurzu sa uchádzač preskúša formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.

 

Po úspešnom absolvovaní kurzu uchádzač obdrží platný preukaz, ako doklad o odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorových vozíkov.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS