Miromax Blog

 • Domov
  Domov Toto je miesto, kde môžete nájsť všetky príspevky v blogu na celom webe.
 • Rubriky
  Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
 • Tagy
  Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.
 • Kto bloguje?
  Kto bloguje? Hľadať svojho obľúbeného blogera na tomto webe.
 • Tímové blogy
  Tímové blogy Nájdite svoje obľúbené tímové blogy tu.
 • Prihlásenie
  Prihlásenie Prihlasovací formulár
Najnovšie články

V dnešnej dobe je pre firmy vo veľkej miere problematické dodržiavať právne predpisy, nakoľko je ich veľa, neustále sa novelizujú a kontroly zo strany štátnych úradov sa sprísňujú ako aj výška sankcií za priestupky.


Na druhej strane ak má firma tieto predpisy dodržiavať potrebuje k tomu zamestnancov a pri súčasnom  daňovo-odvodovom zaťažení je nemysliteľné zamestnávať ľudí, ktorých nevyužíva v predmete podnikania.


Ak mám aplikovať predpisy z oblasti ochrany zdravia zamestnancov, bezpečnosti práce, environmentu a civilnej ochrany je to náplň pre jedného zamestnanca, nie je to mysliteľné aby to štatutári firiem zvládli sami. Je tu však aj možnosť outsorsovať tieto činnosti na dodávateľskú firmu, ktorá má skúsenosti v tejto oblasti, ktorú nazývame preventívne a ochranné služby pre zamestnávateľa.

Na porovnanie príkladov výhodnosti tohto modelu (outsorsingu oproti vlastnému zamestnancovi) uvádzame:

 • náklady na outsorcing tvoria zvyčajne 30-40% oproti mzdovým nákladom na zamestnanca
 • vzdelávanie – nestačí mať len povereného zamestnanca, ale je potrebné mu platiť aj pravidelné vzdelávanie či už nutné zo zákona alebo dobrovoľné, pre dodávateľa je to bytostne nutné
 • vybavenie zamestnancov  - určite neodmysliteľnou nákladnou položkou sú aj kancelárske potreby, hardvare, softvér a iné veci potrebné na výkon pracovnej činnosti 
 • prípadnú škodu môžete zamestnancovi zosobniť do výšky 3 mesačnej mzdy, dodávateľ služieb by mal byť spravidla poistený voči škodám spôsobených svojou podnikateľskou činnosťou

Doterajšia prax jednoznačne poukazuje na výhodnosť outsourcingu týchto služieb, pokiaľ zamestnávateľ berie do úvahy nielen cenu, ale aj sortiment a hlavne kvalitu poskytnutých preventívnych a ochranných služieb.

 

Počet zobrazení: 1110
0

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS