adidas predator 18+ all black adidas predator 18+ all black

black and gold cr7 black and gold cr7

white and gold mercurials white and gold mercurials

nike hypervenom black and orange nike hypervenom black and orange

If you are interested in 2017 Nike Mercurial Superfly V FG Soccer Cleats - Blue White Pink,here you go.

If you are interested in ICE Pack Nike Magista Obra II FG - Obsidian/White/Gamma Blue/Glacier Blue,that site.

If you are interested in Cheap 2017 adidas X 17.3 FG - Black/Orange - Adidas X Soccer Cleats,that site. Environment

PROJEKTY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

 

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

 

 

 

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby je základný dokument o prehľade protipožiarnych opatrení a technických zariadení stavby. Budete ho potrebovať  pri kolaudácii stavby, kde vám ho kontroluje stavebný úrad a taktiež počas prevádzky budovy je projekt požiarnej bezpečnosti stavby kontrolovaný zo strany štátneho požiarneho dozoru.

 

 

„ Vytvorením projektovej požiarnej bezpečnosti stavby sme mali dokonalý prehľad o potrebe požiarnych zariadení. Zistili sme, že ich počet je výrazne predimenzovaný ako je potrebné, preto sme zredukovali ich počet a tým pádom nám výrazne klesli prevádzkové náklady na ich údržbu. ”

 

Správca sietí energetickej spoločnosti.

 

 

Riešime protipožiarnu bezpečnosť stavieb.

 

Realizácia - V zmysle nadväzujúcich neskorších predpisov Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pre vás špecialisti protipožiarnej ochrany firmy MIROMAX vypracujú konkrétny projekt protipožiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby:

a) pre nové objekty

 

Istota profesionálneho projektu - Projektovú dokumentáciu i zmeny s ňou súvisiace vám odovzdáme až po odsúhlasení príslušným štátnym požiarnym dozorom.

 

Zabezpečíme aby sa pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb a tým znížili riziko vzniku požiaru. 

 

Projektová dokumentácia, prípadne zmeny účelu užívania stavieb sú spracované v tlačenej aj elektronickej podobe.

 

Projektová dokumentácia - Riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (požiarny projekt) tvorí súčasť projektovej dokumentácie stavby. Projektová dokumentácia obsahuje:

 

a) členenie stavby na požiarne úseky

b) určenie požiarneho rizika

c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

e) určenie požiadaviek na únikové cesty

f) určenie odstupových vzdialeností

g) určenie požiarno-bezpečnostných opatrení

h) určenie zariadení na zásah

 

Plánujete rekonštrukciu alebo zmenu užívania stavby alebo priestorov?

 

V prípade akýchkoľvek zmien účelu užívania stavieb alebo priestorov pre vás spracujeme dodatok, taktiež zmenu projektu v náväznosti na či už pripravované, alebo realizované zmeny v predmetnej stavbe (priestore), čím dochádza k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti stavieb.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS