O NÁS

 

1. Profil spoločnosti

 

Spoločnosť MIROMAX, s.r.o. bola založená v roku 1994 ako servisná prevádzka hasiacich prístrojov a hadicových zariadení. Sídlo spoločnosti je v Banskej Bystrici. Od roku 1998 sme začali poskytovať služby v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti práce. Cez vytvorenú sieť regionálnych  pobočiek v Žiline, Košiciach a Bratislave dokážeme poskytnúť naše služby vo všetkých regiónoch Slovenska.


Od roku 2003 riešime komplexne otázky ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce pre našich zákazníkov od vypracovania projektu, jeho realizáciu a dodávku, až po údržbu a servis v nasledujúcom časovom období.

 

V roku 2008 sme na základe sprísnenej legislatívy v ochrane zamestnancov zaviedli novú preventívnu službu - civilná ochrana.

 

Pre neustále zvyšujúce sa nároky na kvalitu životného prostredia ponúkame od roku 2013 aj kompletné zabezpečenie environmentu pre našich klientov. Riešime požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia, vôd, vznikajúcich odpadov a používaných obalov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére.


Ponúkame celý sortiment protipožiarnych zariadení / hasiace prístroje, hadicové zariadenia, tabuľky a iné/ s možnosťou zliav pre veľkoodberateľov. Vlastníme oprávnenia na predaj a servis od väčšiny výrobcov a dovozcov hasiacej techniky pôsobiacich na našom trhu.

Pre pohostinstvá, reštaurácie a hotely ponúkame fľaše na potravinársku CO2 s následným znovunaplnením. CO2 fľaše ponúkame aj na technické účely (zváranie).

 

V našej spoločnosti pôsobí viacero odborníkov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, ktorý majú dlhoročné skúsenosti v tejto náročnej problematike.

 

Novinkou v ponuke našich služieb je zabezpečenie riešenia problematiky dohľadu nad faktormi pracovného prostredia, posudzovanie zdravotného stavu zamestnancov a poskytovanie prvej pomoci na pracovisku prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

 

2. Poistenie:

 

Naša spoločnosť je poistená voči škodám spôsobeným tretím osobám do výšky 200 000,- €. Túto poistku sme nemuseli využívať, ale hradíme ju pre väčší pocit istoty našich klientov.

 

3. Kvalita:

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že dosahovať úspechy je možné iba kvalitným prístupom. Zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a tovaru pre zákazníka má naša spoločnosť zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2009. Naša spoločnosť poskytuje služby pre viac ako 2O0 organizácii na vysokej odbornej úrovni viac ako 20 rokov.

 

O kvalitách našej spoločnosti sa presvedčilo už mnoho organizácii.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS