adidas predator 18+ all black adidas predator 18+ all black

black and gold cr7 black and gold cr7

white and gold mercurials white and gold mercurials

nike hypervenom black and orange nike hypervenom black and orange

If you are interested in 2017 Nike Mercurial Superfly V FG Soccer Cleats - Blue White Pink,here you go.

If you are interested in ICE Pack Nike Magista Obra II FG - Obsidian/White/Gamma Blue/Glacier Blue,that site.

If you are interested in Cheap 2017 adidas X 17.3 FG - Black/Orange - Adidas X Soccer Cleats,that site. HASIACE PRÍSTROJE

 

Hasiace prístroje

 

Na požiadanie zákazníka namontujeme hasiace prístroje podľa projektovej dokumentácie a poradíme pri rozmiestnení hasiacich prístrojov v jeho objektoch. Pre servisné organizácie a kontrolórov hasiacich prístrojov ponúkame výrazné zľavy.

 
Všetky nové hasiace prístroje, ktoré predávame sú certifikované podľa európskej  technickej normy EN 3 a podľa vyhlášky MV SR č. 719/ 2002 Z. z.


a) práškové


Tieto hasiace prístroje sú vhodné na hasenie pevných látok, kvapalín a látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva.

 

Taktiež na hasenie plynov a zariadení pod elektrickým napätím. Nájdu uplatnenie v oblasti priemyslu, energetiky, baníctva aj chemického priemyslu. Ide o výkonné hasiace prístroje s univerzálnym použitím.


Hasiaci účinok spočíva na princípe, že do priestorového plameňa je vnesené priestorovo pôsobiace hasivo. Vzhľadom k chemickému zloženiu sú prášky nejedovaté pre človeka, zvieratá a taktiež pre rastlinstvo.


Pri použití v uzavretých priestoroch dochádza k silnému zaprášeniu. Nedoporučuje sa ich použitie pri likvidácii požiarov telefónnych ústredniach, počítačových miestností  a pod.


Podľa množstva hasiacej látky vám v našej predajni ponúkame HP: Práškový 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg

 

b) vodné


Vodné hasiace prístroje sú vhodné na hasenie pevných látok, zvyčajne organického pôvodu. Nájdu uplatnenie v skladoch, školských budovách a iných objektoch.


Hasiaci účinok spočíva v ochladzovaní horľavej látky pod bod vznietenia. Vodný hasiaci prístroj obsahuje zmes vody s potáše, aby bola zaistená mrazu vzdornosť.


Nevýhodou vodných hasiacich prístrojov je, že sa s nimi nedajú hasiť zariadenia pod elektrickým  napätím.


Vodné hasiace prístroje vám ponúkame s objemom 9 l.


c) snehové (CO2)


Snehové hasiace prístroje sa používajú na hasenie kvapalín, látok prechádzajúcich do kvapalného stavu prípadne na hasenie plynov.


Po hasení snehovými hasiacimi prístrojmi nezostávajú zvyšky, preto sa používajú predovšetkým v chemických a zdravotníckych laboratóriách.


Hasiaci účinok spočíva v tom, že vytláča z okolia požiaru vzduch, čím sa stáva okolie požiaru nehorľavé.


Cena hasiva je v porovnaním s ostatnými látkami relatívne nízka.


Snehové hasiace prístroje vám ponúkame s náplňou  2 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg
 

d) penové


Penové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie pevných látok a horľavých kvapalín.


Najčastejšie sa používajú v skladoch horľavých kvapalín.


Hasiaci účinok spočíva v tom, že vrstvou peny postupne pokryjeme plochu požiaru čím sa zabráni prístupu vzduchu k horiacemu predmetu.


Nevýhodou penových hasiacich prístrojov je, že sa s nimi nedajú hasiť zariadenia pod elektrickým napätím. Penové hasiace prístroje nie sú mrazuvzdorné.


Penové hasiace prístroje vám ponúkame s obsahom 6 l alebo 9 l.
 

e) špeciálne


- hasiaci prostriedok na elektroniku (CO2)


Hasiaci prostriedok určený na hasenie elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, telefónnych ústrední.

 

Hasiaci prostriedok sa vyrába s 2 kg náplňou CO2.


- hasiace prístroje s čistým hasivom  Fe – 36


Hasiace prístroje určené na hasenie  elektronických zariadení, výpočtovej a záznamovej techniky, nosičov dát, telefónnych ústrední, múzeí.


Hasiace prístroje obsahujú elektricky nevodivé hasivo, ktoré je bez koróznych účinkov, ekologicky a toxicky nezávadné.


Hasiaci prístroj s hasivom Fe – 36 je účinnejší ako špeciálny hasiaci prístroj naplnený CO2.


K hasiacim prístrojom ponúkame doplnkový tovar ako je skrinka na hasiaci prístroj, autovešiak či autolekárnička.

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS