adidas predator 18+ all black adidas predator 18+ all black

black and gold cr7 black and gold cr7

white and gold mercurials white and gold mercurials

nike hypervenom black and orange nike hypervenom black and orange

If you are interested in 2017 Nike Mercurial Superfly V FG Soccer Cleats - Blue White Pink,here you go.

If you are interested in ICE Pack Nike Magista Obra II FG - Obsidian/White/Gamma Blue/Glacier Blue,that site.

If you are interested in Cheap 2017 adidas X 17.3 FG - Black/Orange - Adidas X Soccer Cleats,that site. POŽIARNO- BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY

Požiarno-bezpečnostné značky


Požiarno-bezpečnostné značenie ponúkame vždy v niekoľkých veľkostiach a v dvoch prevedeniach, a to na PVC, či samolepiacich fóliách.

 

Použitie samolepiaceho alebo plastového prevedenia sa odvíja od charakteru miesta, kde má byť značka inštalovaná.

 

Naša spoločnosť MIROMAX, s.r.o. vie zabezpečiť aj špecifické požiadavky na požiarno-bezpečnostné značky.

 


a) Zákazové značky


Zákazové značky zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

 

Zákazové značky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce a označenie týmito tabuľkami je povinné.

Musia byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.


b) Výstražné značky


Výstražné značky upozorňujú na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

 

Značky výstrahy musí zamestnávateľ umiestniť na každé pracovisko, na ktorom je vykonávaná práca, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu zdravia.

 

Tieto inštrukcie sa teda týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnávateľ je rovnako povinný s nimi zoznámiť zamestnancov. Ďalej bezpečnostné tabuľky musia označovať riziká na každom mechanickom stroji alebo elektronickom zariadení.


c) Príkazové značky


Príkazové značky prikazujú osobitné správanie.

 

Príkazové značky prikazujú činnosť alebo chovanie smerujúce k bezpečnosti.

 

Musia byť na pracovisku umiestnené na takých dobre viditeľných miestach, kde je žiadúce zdôrazniť nutnosť splnenia tejto obzvlášť dôležitej povinnosti týkajúce sa bezpečnosti práce.

 

d) Záchranné značky


Záchranné značky informujú o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo o záchrannom vybavení.

Použitie záchranných značiek je povinné v každej dielni, sklade, škole, kancelárii a tiež v iných výrobných či nevýrobných priestoroch firiem.


e) Požiarne značky


Požiarne značky informujú o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

 

Požiarne značky slúžia k zviditeľneniu umiestnenia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych rebríkov a iného vybavenia, ktorým je každá firma povinná vybaviť svoje priestory, či už výrobnej alebo nevýrobnej povahy a to pre prípad požiaru.


f) Fotoluminesčné značky


Niektoré značenia sú tiež fotoluminiscenčné.

 

Tieto informatívne značky pre únik a evakuáciu osôb a značky prekážok na únikových východoch musí byť aj pri prerušení dodávky energie viditeľné a rozpoznateľné min. po dobu nevyhnutnú k bezpečnému opusteniu priestoru.


g) Certifikačné a iné značky


Vieme dodať značky podľa požiadaviek zákazníka.

 

Účelom certifikačnej značky je jednoducho identifikovať, priamo na výrobku jeho triedu, či skutočnosť, že bola nestranne odborne posúdená zhodnosť s platnými predpismi a normami. 

 

Medzi iné značky zaraďujeme napríklad návod na obsluhu hadicového zariadenia, protipožiarna hliadka, výstražné pásy, vytyčovacia páska a značky ADR iné.

 

h) Kombinované značky


Kombinované značky sú zložené z viacerých druhov značiek, piktogramov a symbolov.

 

Najčastejšie je to kombinácia bezpečnostnej značky a doplnkového textu. 

 

Ponúkame dvojité a trojité značky. Najčastejšie sa využívajú na zvýšenie bezpečnosti obsluhy strojov a zariadení.


ch) Elektroinštalačné značky


Elektroinštalačné značky musia byť na každom elektrickom prístroji.

 

Rovnako musia byť týmito bezpečnostnými značkami označené aj všetky hlavné vypínače.


i) Ostatné značky


Ostatné značky označujú miestnosti, sklady, plynové kotolne, všetky obaly (plné aj prázdne) a iné. 

 

Bezpečnostné označenie obalu chemických látok sa používa na každý obal s chemickou látkou s nepriaznivými účinkami na ľudský organizmus.

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS