MOTOROVÉ VOZÍKY

Poskytneme vám odborné zaškolenie obsluhy motorových vozíkov, ktorá neznehodnocuje prepravované bremená. Naše pravidelné technické prehliadky znižujú možné škody na majetku, čím vám šetríme nie len čas, ale aj finančné prostriedky.

 

 

Predchádzame vzniku úrazov a škôd na majetku.

 

Pre bezpečné zaobchádzanie na motorových vozíkoch je potrebné mať odborne zaškolených zamestnancov.

Čo znamená, že na motorových vozíkoch môžu pracovať len osoby, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť a platný preukaz. 

 

MIROMAX vyškolí osoby pre vedenie a obsluhu  motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa platnej normy STN 26 8805. 

 

Bližšie informácie o školeniach nájdete v našom akreditovanom školiacom stredisku.

 

Na základe preukázania vedomostí a potrebnej praxe vydávame platné preukazy ako doklad o odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorových vozíkov.

 

Zabezpečujeme pravidelné technické kontroly motorových vozíkov.

 

Pre bezpečnú prevádzku motorových vozíkov je vlastník motorového vozíka povinný vykonať pravidelnú technickú prehliadku raz za 12 mesiacov.

 

Vlastníme oprávnenie na opravu a technickú prehliadku motorového vozíka.

 

V požadovaných termínoch zabezpečíme kontrolu, prípadne opravu pre všetky vaše motorové vozíky. 

 

Táto technická prehliadka pozostáva z kontroly nasledovného:

 

a) elektrické zariadenia

b) ochranný rám

c) palivový systém

d) akumulátorové batérie

e) kolesá a pneumatiky

f) brzdy

g) pohon

h) vidlica

i) riadenie

j) označenie

 

Z tejto technickej prehliadky vystavujeme protokol v zmysle STN ISO 3691. 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS