TLAKOVÉ ZARIADENIA

 

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických  zariadení tlakových v prevádzke.

 

 1. Technické zariadenia tlakové skupiny A:

 

 1. b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 2. b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 3. c tlakové nádoby na dopravu plynov, napr. cisterny

 

 1. Technické zariadenia tlakové skupiny B:

 

 1.  a kotly parné a kvapalinové, V. trieda
 2.  b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 3.  b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 4.  c tlakové nádoby na dopravu plynov, napr. sudy a fľaše
 5.  d tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov CO₂
 6.  e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para
 7.  f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

 

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS